MEVZUAT


 

                                                         MEVZUAT

 

 

 

YÖNETMELİKLERİMİZ

» Lisansüstü Eğitim ve Öğretim Yönetmeliği

» Ön Lisans ve Lisans Eğitim Öğretim ve Sınav Yönetmeliği

 

YÖNERGELERİMİZ

» Haklı ve Geçerli Mazeretler Yönergesi

» Lisansüstü Eğitim Enstitüsü Yatay Geçiş, Kredi Aktarma ve Ders Muafiyeti Yönergesi

» Ön Lisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş, Çift Anadal, Yandal ile Kurumlar Arası Kredi Transferi Yapılmasına İlişkin Yönerge

» Ön Lisans ve Lisans Akademik Danışmanlık Yönergesi

» Yabancı Diller Yüksekokulu Yabancı Dil Eğitim-Öğretim ve Sınav Yönergesi

» Uluslararası Aday Öğrenciler İçin Lisans Programlarına Başvuru, Kabul ve Kayıt Yönergesi

» Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Yaz Okulu Yönergesi

 

» KAYSİS Mevzuat

 

Skip to content