Genel Bilgiler

 

                   GENEL BİLGİLER

 

          Öğrenci işleri Daire Başkanlığı 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunu’nun 51/a maddesi gereği genel hükümlere göre kurulmuştur.

“Yükseköğretim Üst Kuruluşları ile Yükseköğretim Kurumlarının İdari Teşkilatı Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’nin 31. maddesinde Öğrenci İşleri Daire Başkanlığının görevleri;

şeklinde belirtilmiştir.

Üniversitemiz öğrenci merkezli, akademik ve idari birimler ile uyum içerisinde çalışarak, gelişen bilgi teknolojilerini kullanarak, planlanan eğitim öğretim sürecinin düzenli yürütülmesini sağlamaktadır. Bu kapsamda, Öğrenci İşleri Daire Başkanlığı; adaylara, öğrencilere, mezunlara, öğretim elemanlarına ve dış paydaşlara güvenli ve hızlı bilgi belge hizmeti sunmaktadır.

 

Kalite standartlarından ödün vermeyen, temel değerlere saygılı, ekip çalışmasına önem veren, öğrenci, personel ve dış paydaş memnuniyetini ön planda tutan, sürdürülebilir kalkınmaya destek veren ve hesap verilebilir bir çalışma anlayışını sürdürmekteyiz.        

 

 


Skip to content